8 warsztatów dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Warsztaty w dużej mierze oparte będą na programie Joanny Sakowskiej

"Szkoła dla Rodziców i Wychowawców".

Prowadzić je będzie: psycholog, trener Szkoły Rodziców i Wychowawców.

Podczas cotygodniowych spotkań w małej grupie uczestnicy będą mieli okazję omówić następujące tematy:

- jak budować zdrowe relacje z dzieckiem

- jak wspierać dziecko w rozwoju

- jak uczyć samodzielności

- jak uczyć odpowiedzialności za siebie.

- jak skutecznie rozwiązywać konflikty

- jak stawiać dzieciom zdrowe i bezpieczne granice

- jak pomóc dzieciom przeżywać emocje.

Warsztaty obejmują również takie tematy, jak: rola ojca w wychowaniu dzieci, czynniki chroniące w profilaktyce uzależnień,

sztuka umiejętnego słuchania dziecka, właściwego chwalenia, budowania poczucia własnej wartości

oraz pomagania dziecku w wychodzeniu z niewłaściwego zachowania.

Poza psychoedukacją i trenowaniem umiejętności wychowawczych,

rodzice będą mieli okazję przyglądać się swoim doświadczeniom,

wymieniać się nimi-co zwiększy ich poziom samopoznania i wpływu na zachowanie.

 

KIEDY: od 28 marca (8 spotkań), środy 18.00-21.00 

GDZIE: Sala Vocati (Genezaret) przy Kościele NMPMM ul. Bonifacego 9

KOSZT: warsztaty bezpłatne, współfinansowane przez M.St.Warszawę

ZGŁOSZENIA: tel 512-994-206