Cykl 8 trzygodzinnych warsztatów dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Warsztaty w dużej mierze oparte są na programie Joanny Sakowskiej "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców".

Podczas cotygodniowych spotkań w małej grupie uczestnicy mają okazję poznać sposoby budowania zdrowych relacji z dzieckiem,

nauczyć się wspierać je w rozwoju, uczyć samodzielności i odpowiedzialności za siebie.

Rodzice poznają skuteczne sposoby rozwiązywania konfliktów, stawiania zdrowych i bezpiecznych granic,

zachęcania ich do współpracy i pomagania w przeżywaniu własnych stanów emocjonalnych.

Warsztaty obejmują również takie tematy, jak: rola ojca w wychowaniu dzieci,

czynniki chroniące w profilaktyce uzależnień, sztuka umiejętnego słuchania dziecka, właściwego chwalenia,

budowania poczucia własnej wartości oraz pomagania dziecku w wychodzeniu z niewłaściwego zachowania.

Poza psychoedukacją i trenowaniem umiejętności wychowawczych, mają okazję przyglądać się

wzajemnym doświadczeniom i dzielić się nimi.

 

KIEDY: od 28 marca (8 spotkań), środy 18.00-21.00 

GDZIE: Sala Vocati (Genezaret) przy Kościele NMPMM ul. Bonifacego 9

KOSZT: warsztaty bezpłatne, współfinansowane przez M.St.Warszawę

ZGŁOSZENIA: tel 512-994-206