Konsultacja IFS

Konsultacje prowadzi Ewa Stradomska. Trenerka komunikacji empatycznej, mediator w nurcie Porozumienia bez Przemocy, praktyk IFS (System Wewnętrznej Rodziny). Celem mediacji jest nawiązanie kontaktu pomiędzy stronami zaangażowanymi w konflikt, w atmosferze wzajemnego szacunku i bezpieczeństwa oraz znalezienie rozwiązania satysfakcjonującego dla obu stron. Mediator, jako osoba bezstronna, wspiera proces usłyszenia się i pomaga dotrzeć do potrzeb uczestników mediacji.

IFS – nurt terapeutyczny, który opiera się na trzech założeniach. 1. Każdy z nas składa się z wielu różnych subosobowości -tzw części, tworzone przez nasz myśli, uczucia, przekonania. 2. Części to rodzina, w której dochodzi do różnorakich relacji, pojawiają się konflikty (z jednej strony chcę tak, ale z drugiej inaczej…), sojusze, dynamiki innych rodzajów. 3. Każdy z nas posiada wewnętrzny rdzeń, JA, żródło mądrości i miłości. Celem terapii jest wewnętrzne uzdrowienie i przywództwo JA. Kto może skorzystać z terapii: – każdy kto chce bardziej poznać i zrozumieć siebie, ma problemy z emocjami (ich wyrażaniem czy intensywnością), zmaga się w relacjach, poczuciem wartości, z uzależnieniami.

KIEDY: termin ustalany indywidualnie z terapeutą

MIEJSCE SPOTKAŃ:
Kościół NMPMM na Stegnach, ul. Św. Bonifacego 9

KOSZT SPOTKANIA: 150 ZŁ