Standardy Ochrony Małoletnich

Fundacja jest w trakcie wdrażania Standardów Ochrony Małoletnich. Z polityką Ochrony Małoletnich Fundacji można zapoznać się tutaj: https://drive.google.com/file/d/1tFMaQ30NRhG0zYyZKlaM4Vxn9q661siX/view?usp=sharing

Po procesie uzgadniania i konsultacjach w tym miejscu pojawi się pełen dokument.