PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

Pomagamy dzieciom, młodzieży i dorosłym doświadczającym kryzysu i problemów życiowych,

zmagającym się z niską samooceną, trudnościami w kontaktach społecznych, depresją,

syndromem DDA, zaburzeniami nerwicowymi.

 

TERAPIA RODZIN

Prowadzimy terapię małżeństw, które przeżywają kryzys, trudności i konflikty.

Oferujemy też psychoterapię całych rodzin. Ma ona na celu poprawę wzajemnych relacji,

umiejętności komunikowania się, wzmocnienie więzi i wzrost wzajemnego szacunku. 

 

Terminy spotkań ustalane są indywidualnie.

MIEJSCE SPOTKAŃ:
Kościół NMPMM na Stegnach, ul. Bonifacego 9

pierwsze spotkanie - konsultacja  - 40zł

Koszt sesji terapii indywidualnej (50 min) - 100zł

Koszt sesji terapii rodzinnej (90 min)- 150zł

W trudnej sytuacji finansowej istnieje możliwość uzyskania zniżki.

 

NASI TERAPEUCI:

Agnieszka Makulska

Jest psychologiem, psychoterapeutą. Ukończyła  czteroletnią Szkołę Psychoterapii

przy Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA rekomendowanym przez

Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz roczny cykl treningów i warsztatów psychologicznych

w ramach Studium Reintegracji Społecznej.

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Odbyła staż psychoterapeutyczny na Oddziale Dziennym Szpitala Psychiatrycznego

w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.

Doświadczenie zdobywała pracując w Poradni Profilaktyki Środowiskowej prowadząc porady, konsultacje,

terapię indywidualną, warsztaty Programu Wzmacniania Rodzin,

a także pełniąc funkcję kierownika placówki wsparcia dziennego.

Doświadczenie psychologiczne zdobywała również pracując jako psycholog szkolny

i członek Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W Fundacji VOCATI prowadzi konsultacje psychologiczne i psychoterapię indywidualną.

 

 

Barbara Kołtyś 

Jest doświadczonym psychologiem, psychoterapeutą. Prowadzi terapię dzieci i dorosłych.

Jest terapeutą indywidualnym i małżeńskim. Oprócz terapii zajmuje się prowadzeniem

szkoleń i warsztatów dla rodziców i nauczycieli. Jest współautorką poradnika dla rodziców

i nauczycieli "Szkolne wyzwania". Prywatnie żona i mama trójki dzieci.

W Fundacji VOCATI prowadzi konsultacje psychologiczne, psychoterapię indywidualną 

i małżeńską a także warsztaty dla kobiet i mam.

  

Anna Trembaczowska

Psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka czteroletnich studiów podyplomowych

w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii w Warszawie, akredytowanych przez

Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Ukończyła szkolenie Psychoterapia i Poradnictwo oraz Szkolenie w diagnozie klinicznej

w Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie.

Pracowała w warsztatach terapii zajęciowej, ośrodku wsparcia, fundacjach,

stowarzyszeniach jako psychoterapeuta.

W Fundacji VOCATI prowadzi konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię indywidualną.

Pracuje pod stałą superwizją.

 

 

Julita Wasilewska

Jest doświadczonym pedagogiem, psychoterapeutą. Ukończyła szkolenie psychoterapeutyczne

w Studium Terapii Rodziny przy Stowarzyszeniu OPTA. Doświadczenie zawodowe zdobywała

na Oddziale Dziennym Kliniki Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, 

grupie terapeutycznej dla rodziców przy Stowarzyszeniu OPTA. Odbyła roczny

staż dla terapeutów akredytowanych przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

w Pracowni Terapii i Rozwoju. Współpracuje z Centrum Psychoterapii "Twój czas". 

Pracuje w nurcie psychodynamicznym i systemowym.

Regularnie korzysta z superwizji.

 Zajmuje się problemami:

-          - osób cierpiących z powodu silnego stresu w życiu osobistym i zawodowym

-         -  będącymi w sytuacji kryzysowej takiej jak np.: rozwód, śmierć bliskiej osoby

-         -  doświadczających trudności w nawiązywaniu i budowaniu relacji

-          - zmagającymi się z uczuciem osamotnienia, odrzucenia i lęku

-          - mających obniżone poczucie własnej wartości

-         -  osób z rodzin dysfunkcyjnych

-          - parami i rodzinami będącymi w kryzysie

-         -  a także z tymi którzy chcą żyć w większej równowadze ze sobą i chciałyby pracować nad rozwojem osobistym.

W Fundacji VOCATI prowadzi konsultacje psychologiczne i psychoterapię indywidualną, par i rodzin.