Konsultacje psychologiczno-pedagogiczne

W ramach projektu „Klub rodzinny na Stegnach”, finansowanego przez m. st. Warszawa, oferujemy naszym klientom 10 godzin bezpłatnych konsultacji psychologiczno-pedagogicznych.

Zapraszamy do zapisywania się. Bezpłatne konsultacje dostępne do czasu rozdysponowania refundowanych godzin.