Psychoterapia indywidualna i rodzinna

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

Pomagamy dzieciom, młodzieży i dorosłym doświadczającym kryzysu i problemów życiowych, zmagającym się z niską samooceną, trudnościami w kontaktach społecznych, depresją, syndromem DDA, zaburzeniami nerwicowymi.

TERAPIA RODZIN

Prowadzimy terapię małżeństw, które przeżywają kryzys, trudności i konflikty. Oferujemy też psychoterapię całych rodzin. Ma ona na celu poprawę wzajemnych relacji, umiejętności komunikowania się, wzmocnienie więzi i wzrost wzajemnego szacunku.

 

KIEDY: 
Terminy spotkań ustalane są indywidualnie.

MIEJSCE SPOTKAŃ: 
Kościół NMPMM na Stegnach, ul. Św. Bonifacego 9

 

pierwsze spotkanie – konsultacja: 80zł

Koszt sesji terapii indywidualnej (50 min): 120zł

Koszt sesji terapii rodzinnej (90 min): 160zł

W trudnej sytuacji finansowej istnieje możliwość uzyskania zniżki.

NASI TERAPEUCI:

Barbara Kołtyś

Barbara KołtyśJest doświadczonym psychologiem, psychoterapeutą. Prowadzi terapię dzieci i dorosłych. Jest terapeutą indywidualnym i małżeńskim. Oprócz terapii zajmuje się prowadzeniem szkoleń i warsztatów dla rodziców i nauczycieli. Jest współautorką poradnika dla rodziców i nauczycieli „Szkolne wyzwania”. Prywatnie żona i mama trójki dzieci. 

W Fundacji VOCATI prowadzi konsultacje psychologiczne, psychoterapię indywidualną i małżeńską a także warsztaty dla kobiet i mam.

 

Anna Trembaczowska

Anna Trembaczowska

Psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka czteroletnich studiów podyplomowych w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii w Warszawie, akredytowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Ukończyła szkolenie Psychoterapia i Poradnictwo oraz Szkolenie w diagnozie klinicznej w Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie. Pracowała w warsztatach terapii zajęciowej, ośrodku wsparcia, fundacjach, stowarzyszeniach jako psychoterapeuta.

W Fundacji VOCATI prowadzi konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię indywidualną. Pracuje pod stałą superwizją.

 

Julita Wasilewska

Julita Wasilewska

Jest doświadczonym pedagogiem, psychoterapeutą. Ukończyła szkolenie psychoterapeutyczne w Studium Terapii Rodziny przy Stowarzyszeniu OPTA. Doświadczenie zawodowe zdobywała na Oddziale Dziennym Kliniki Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,  grupie terapeutycznej dla rodziców przy Stowarzyszeniu OPTA. Odbyła roczny staż dla terapeutów akredytowanych przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne w Pracowni Terapii i Rozwoju. Współpracuje z Centrum Psychoterapii „Twój czas”.  Pracuje w nurcie psychodynamicznym i systemowym. Regularnie korzysta z superwizji.

Zajmuje się problemami:

  • osób cierpiących z powodu silnego stresu w życiu osobistym i zawodowym
  • będącymi w sytuacji kryzysowej takiej jak np.: rozwód, śmierć bliskiej osoby
  • doświadczających trudności w nawiązywaniu i budowaniu relacji
  • zmagającymi się z uczuciem osamotnienia, odrzucenia i lęku
  • mających obniżone poczucie własnej wartości
  • osób z rodzin dysfunkcyjnych
  • parami i rodzinami będącymi w kryzysie
  • a także z tymi którzy chcą żyć w większej równowadze ze sobą i chciałyby pracować nad rozwojem osobistym.

W Fundacji VOCATI prowadzi konsultacje psychologiczne i psychoterapię indywidualną, par i rodzin.