Mediacje Rodzinne

  1. Jeśli w Twojej rodzinie czy najbliższym otoczeniu jest konflikt, z którym nie możecie sobie sami poradzić, spróbujemy Wam pomóc osiągnąć porozumienie.

Co to jest mediacja?

Mediacja to sposób rozwiązywania sporu przy udziale bezstronnej osoby trzeciej – mediatora.

Mediator jest niezależny, nie wnika w konflikt i nie decyduje za strony.

Jego rolą jest takie prowadzenie stron, aby same osiągnęły porozumienie.

Mediacja jest dobrowolna i poufna. Może dotyczyć różnych spraw; konfliktów w rodzinie , w pracy, wśród sąsiadów i znajomych.

Mediacje prowadzi Ewa Stradomska. Trenerka komunikacji empatycznej, mediator w nurcie Porozumienia bez Przemocy, praktyk IFS (System Wewnętrznej Rodziny). Celem mediacji jest nawiązanie kontaktu pomiędzy stronami zaangażowanymi w konflikt, w atmosferze wzajemnego szacunku i bezpieczeństwa oraz znalezienie rozwiązania satysfakcjonującego dla obu stron. Mediator, jako osoba bezstronna, wspiera proces usłyszenia się i pomaga dotrzeć do potrzeb uczestników mediacji.

Pierwszy etap to spotkania pre-mediacyjne indywidualnie z każdą ze stron. Spotkanie może potrwać od 0,5h do 1,5h.
Drugi etap to spotkanie mediacyjne – czas trwania ok 1,5h.
W zależności od konfliktu jaki jest wniesiony do mediacji, mediacja może zakończyć się po pierwszym spotkaniu lub może wymagać spotkania się od 2 do 5 razy.

KIEDY:
termin ustalany indywidualnie z mediatorem

MIEJSCE SPOTKAŃ:
Kościół NMPMM na Stegnach, ul. Św. Bonifacego 9

Koszt spotkania: 200 zł

W trudnej sytuacji finansowej istnieje możliwość uzyskania zniżki.