Muzyka dla Malucha

Muzyka dla Malucha

To już czas!

Odpalamy zapisy na kolejny cykl zajęć dla najmłodszych.

Plastyka dla Malucha – poniedziałki 12:30

Muzyka dla Malucha – piątki 12:30

Zajęcia dla dzieci w wieku od 2 do 4 lat wraz z opiekunami to czas, w którym dzieci doświadczają wielozmysłowej stymulacji, stawiają pierwsze kroki w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej, a opiekunowie czerpią inspiracje, wymieniają się doświadczeniami i mają okazję porozmawiać o swoich wątpliwościach ze specjalistą.

Prosta zabawa może być najlepszym stymulatorem rozwoju, wyposażyć dzieci w umiejętności i kompetencje, potrzebne w życiu przedszkolaka, ucznia, dorosłego, przygotować dzieci do dalszego poznawania świata.

Tu rozwijamy ciekawość świata, wspieramy poczucie własnej wartości, pokazujemy indywidualność, uczymy współdziałania.

Szczegóły na plakatach.

Zapraszamy do zapisów.

Projekt finansuje Urząd miasta st. Warszawa

#dzieci#plastyka#muzyka#rozwój#relacje#zabawa#bezpłatnie#maluchy#rodzice